B02096 【浤】

無收錄異體字

字號

B02096

正字

【浤】水-07-10

音讀

ㄏㄨㄥˊ

釋義

浤浤,也作「汯汯」,水洶涌奔騰貌。玉篇.水部:「浤,浤浤汨汨,海水騰涌貌。」字匯.水部:「浤,浤浤,水騰涌貌。」文選.木華.海賦:「崩云屑雨,浤浤汨汨。」劉良.注:「浤浤汨汨,騰涌急激貌。」

」之異體。
 𪂎 𪆾 𨾥  䧿 𩁆  𪁟  𪂻 𪈍     𩿖  𪈯      𤸰 𤼡 𨿳 𪇿 𩁐  𪆽 𪇸  𪈤   𪉳 𠑲 𥃡  𨢑 𨣇 𪉦   𨣎 𪉟 𪉩 鹿 𢉖 𪊋 𪊨  𪊔 𠀙 𠧥 𠪕 𡡜 𪋘  𣝹