A00660 【嗥】                 

字號

A00660

正字

【嗥】口-10-13

音讀

ㄏㄠˊ

釋義

吼叫。如:「狼嗥」。左傳.襄公十四年:「賜我南鄙
 之田,狐貍所居,豺狼所嗥。」
 大聲號哭。如:「嗥叫」。莊子.庚桑楚:「兒子終日
 嗥而嗌不嗄,和之至也。」
 𨲝 𨲦 𩑽  𨲃 𨱛  𣬣   𨲺  𩯭 𫔯 𨴜 𫔡 𨶜 𨷖 𨷵 𩰑 𩰒 𩰖  𠆴 𢂂  𩰓  𣡸 𦉚 𦉠 𩰪  𨬑 𩰲 𩱔 𢇼 𢧩 𣆠 𩲞 𩲚 𩲡 𩳉 𩳹 𩴿 𩲅 𩲙 𩲔 𩳭  𢑙 𢑘 𢑛 𣼙 𣷛 𤱮 𤲄 𩲀 𩲈 𩱿 𩲑 𩲐 𩲝 𩲿 𩳟 𩳪 𩴎 𩴈