B02616 【珞】

無收錄異體字

字號

B02616

正字

【珞】玉-06-10

音讀

ㄌㄨㄛˋ

釋義

見「瓔珞」。
※瓔珞:
 以珠玉綴成的頸飾。南史.卷七十八.夷貊傳上.海南諸
 國傳:「其王者著法服,加瓔珞,如佛像之飾。」紅樓夢
 .第八回:「一面說,一面解了排扣,從里面大紅襖上將
 那珠寶晶瑩黃金燦爛的瓔珞掏將出來。」亦作「纓絡」。
𤶁   𤵽 𤸎 𤷛 𤹟   𤶘  𩒸 𤶕   𤷾 𤷀 𤶶 𤶚  𤶜 𤷗 𤶤 𤶖 𤶠  𤷄 𤷷 𤷆 𤷇 𤷖 𤷍 𤷉 𤸏 𤷹 𤷙 𤹬 𤻂  𤷘 𤺎   𤷎 𤷅 𤷕 𤷏 𤷔 𤷸 𤷿 𤸖 𤸈 𤸉 𤸀 𤴴 𤴺 𤵔 𤵡 𤷼 𤸓 𤸒 𤸔  𩩭 𤸊 𤷽 𤸑 𤹫 𩠾 𤸩 𤸗