B03094 【秫】   

字號

B03094

正字

【秫】禾-05-10

音讀

ㄕㄨˊ

釋義

帶有黏性的谷物。說文解字:「秫,稷之粘者。」段玉裁
 .注:「秫為黏稷,而不黏者亦通呼為秫;秫而他谷之黏
 者,亦假借通偁之曰秫。」宋.王炎.豐年謠:「五風十
 雨天時好,又見西郊稻秫肥。」
  𢝝   𢡔    𡕆  𤕈  𢍻 𢦛 𢦦  成 𢦩 𢌵 𢦶 𢦬 𠨂 𢦐 𢦓 𢦖 𢦠 𨈟 𩇶 𢈿 𢦙  𠋰 𡠽 𢦫 𩒛 戛  𢧢  𢨐 𠃲 𠛍 𢧵 𢷿 𠝧 𠞨 𡠢 𡭁 𢑕 𣩍 𦐱 𡃣  𣥎 𣥭    𢎑 𢨇 𢨚   𣥘 𠩝