B03216 【箸】  

字號

B03216

正字

【箸】竹-08-14

音讀

ㄓㄨˋ

釋義

筷子。史記.卷十四.十二諸侯年表:「紂為象箸而箕子
 唏。」紅樓夢.第七十六回:「眾媳婦另行擦桌整果,更
 杯洗箸,陳設一番。」

標舉。通「著」。荀子.王霸:「致忠信,箸仁義,足
 以竭人矣。」
 撰述、寫作。通「著」。後漢書.卷四十九.王充傳:
 「箸論衡八十五篇,二十余萬言。」
      𠪉 𡽓 𡾑   𡶫 𡸣 𡺼 𡸖  𡽚  𡹻  𡻪 𡽟   𡵝    𡼶 𡽤   𡿘       𡼽         𡾧 𡺰 𡾦 𡾲 𡵓