B03227 【箄】 

字號

B03227

正字

【箅】竹-08-14

音讀

(一)ㄆㄞˊ (二)ㄅㄟ (三)ㄅ|ˋ (四)ㄅ|

釋義

(一)ㄆㄞˊ
大筏,與「」同。以竹木編成,可浮於水上。後漢
 書.卷十七.岑彭傳:「九年,公孫述遣其將任滿、田
 戎、程泛,將數萬人乘枋箅下江關,擊破馮駿及田鴻、
 李玄等。」
 補魚竹器。廣韻.平聲.支韻:「箅,取魚竹器。」

」之異體。

(二)ㄅㄟ
古代置於甑底,防止食物掉落鍋中的竹蓆。南朝宋.劉義
 慶.世說新語.夙惠:「炊忘箸箅,飯落釜中。」

」之異體。

(三)ㄅ|ˋ
小籠。玉篇.竹部:「箅,小籠。」

(四)ㄅ|
冠飾。廣韻.平聲.齊韻:「箅,冠飾。」
 𠊪 𢒳 𣕒 𡬾 𣗳 𣚤       𩌚  𣟶 𦿕 𧄡   𣜥    櫛             𣟬     𣣓 𠕞 次 𣬌   𡟔  𣢻 𣣙 𣤂   𣣽