B03300 【籸】   

字號

B03300

正字

【籸】米-03-09

音讀

ㄕㄣ

釋義

糧食加工後所余的渣滓。玉篇.米部:「籸,粉滓也。
 」元.司農司.農桑輯要.卷七.孳畜.豬:「閹豬子
 待瘡口乾乎復後,取巴豆兩粒,去殼爛搗,和麻籸糟糠
 之類飼之。」
 凝固的粥。玉篇.米部:「籸,粥凝也。」
𩌯 𩌲 𩍳 𩌧 𩌩 𩏘 𩋐 𩍑 𩌦 𩋀 𩌳 𩍀 𩍎 𩍏 𩍅 𩊗 𩍉 𩍊 𩍋 𩎎 𩍨 𩍾 𩏡 𩏱 𩍃 𩋼 𩍩 𩍖 𩍓 𩌋 𩏔 𩏨 𩍗 𩍜 𩍝 𩍤 𩍥 𩍧 𩍪 𩌭 𩍦 𩍵 𩍲 𩍷 𩎂 𩍿 𩊬 𩏯 𩏵  𩎊 𩎌 𩎑 𩍴 𩎈 𩎓 𩎗 𩎼  𩎙 𩎜 𩎚 𩎦 𩉤 𩊔 𩎔 𩎭 𩎥 𩎧 𩏉 𩎯 𩎩 𩏏 𩎷 𩎵 𩎲 𩎳 𩎺 𩎝 𩎾 𩎸 𩏒