B03315 【糈】        

字號

B03315

正字

【糈】米-09-15

音讀

ㄒㄩˇ

釋義

糧食。說文解字:「糈,糧也。」如:「餉糈」。史記
 .卷一二九.貨殖傳:「醫方諸食技術之人,焦神極能
 ,為重糈也。」
 祭祀神的精米。楚辭.屈原.離騷:「巫咸將夕降兮,
 懷椒糈而要之。」史記.卷一二七.日者傳:「夫卜而
 有不審,不見奪糈。」司馬貞.索隱:「糈者,卜求神
 之米也。」
 𦂂 𦅷   𥾰 𦁛   𥾧 𥿈 𢄗    𦂛 𦇲 𦇼 𡱺 𡳍  𥿜 紿 緿  𥿩  𢆸 絣  𦥅    𥿸 𡈢 𨤙    𥿒   絿 𦃌  𦂃  𦂔  𦂚  𢂲 𥿭 𦃁 𦃛 𠍞  𦁝