B03863 【莣】 

字號

B03863

正字

【莣】艸-07-11

音讀

ㄨㄤˊ

釋義

芒草,即杜榮。稈皮可制索、編繩。說文解字:「莣,杜榮
也。」爾雅.釋草:「莣,杜榮。」郭璞.注:「今莣草,
似茅,皮可以為繩索履屩也。」
𡾞 𡾟  𡷭 𡸊 𡽡 𡿣 𡺹 岿   𡿬 𡿫 𡿰 𣺬   𢀿 巿  𢁵  𢁪  𠕣 𢂿 𢃫 𧚧 𩉉    帨  𢄰 𧛐   𢁽 𢃮  𢅙   幩  𢅿  𢃔 𢅐 𢅓 𧜀  𢃖 𢄛 𢅂 𢅱  𢅵  𢆛