B04089 【薏】   

字號

B04089

正字

【薏】艸-13-17

音讀

|ˋ

釋義

蓮子中心的胚芽,味甚苦。爾雅.釋草:「荷,芙蕖,
 ……,其實蓮,其根藕,其中的,的中薏。」邢昺.疏
 引陸璣曰:「的中有青為薏,味甚苦。」
 見「薏苡」。
 ※薏苡:
  植物名。禾本科薏苡屬,一年生草本。葉狹長,有平
  行脈,實橢圓,仁白色,可作粥飯,并可入藥。或稱
  為「實」。
𧭹 𧭽 𧭆 𧮄 𧮓 𧮊 𧮝 𧮞 𧮙 𧮫 𧮭 𧮱 𧮵 𧮶 𧯂 𧯁 𧮽 𧮺 𧮻 𧮼 𧯀 𧯌 𧯔  𧯐 𧯍 𧯏 𧯕  𩚴 𩜌 𧯥 𧯦 𧰌 𧯽  𧯩 𧯫 𧯱 𧯰 𧯹  𧯸 𧯷 𧯢 𧯺 𧯾 𧰀 𧯼 𦺜 𧰉 𧰃 𧰇 𧰄 𧰊 𧰒 𧰓 𤮵 𧰁 𧰘 𧰙 𧰠 𧰡 𧰣 𧰨 𢒔 𧰩 𧰫 𧰪 𢁁 𣊸 𣊸 𧰮 𧰶 𧱣 𧱕 𧰰 𧰵