A00759 【坩】    

字號

A00759

正字

【坩】土-05-08

音讀

ㄍㄢ

釋義

罐甕之類盛食物的陶土器。唐.陸龜蒙.京口與友生話
 別詩:「蜀酒時傾瓿,吳遍發坩。」
 見「坩堝」。
 ※坩堝:
  熔解玻璃或其他金屬、物質的器具,能耐高熱。或稱
  為「傾銀罐」、「熔金堝」。
 𠢦 𢝗 𢿋 𢿫 𣦔     𤨘   𣁬 𣂑 𤣫  𥸾   𡈿 𣁱  𨠇 𠦷  𠨺 𠩋 𢇛 𤵍 𤕑  𣃑 𣛰 𥖛   𣂕 𢀝 𣂺 𨐏 𠝅 𠜷 𠸿 𣂣 𣂢 𣂱 𣂸 𣃔 𣦙 𣦕 𤙗  𣱏 𤋬 𤕘 𠆹 𠇜 𠤒 𢒃 𢻩 𢼘 𣁒 𩒂 𣃙 𣃟 𣃪 𢰈 𣃨 𣥏