B04419 【蠆】           

字號

B04419

正字

【蠆】蟲-13-19

音讀

ㄔㄞˋ

釋義

動物名。一種毒蟲。形狀似蠍而尾部較長。三國志.卷
 二十九.魏書.方技傳.華佗傳:「彭城夫人夜之廁,
 蠆螫其手,呻呼無賴。」
 見「蠆芥」。
 ※蠆芥:
  刺鯁。比喻心胸有所梗塞。文選.張衡.西京賦:「
  睚蠆芥,屍僵路隅。」
    𣊆   𡙎 𣺌  𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒  滇  𡟬 𢛣 𢦹 𣹹   𣩄 𣹆 𣺯 𤃁     𦎧  𤄐  𣳁 𣶟 𤀅   𤀋   𣾪 𤁷  𣻌