B04419 【蠆】           

字號

B04419

正字

【蠆】蟲-13-19

音讀

ㄔㄞˋ

釋義

動物名。一種毒蟲。形狀似蠍而尾部較長。三國志.卷
 二十九.魏書.方技傳.華佗傳:「彭城夫人夜之廁,
 蠆螫其手,呻呼無賴。」
 見「蠆芥」。
 ※蠆芥:
  刺鯁。比喻心胸有所梗塞。文選.張衡.西京賦:「
  睚蠆芥,屍僵路隅。」
 𡇪 𡑛 𡑣 𡻋 𢷈 𥧊  𥦠  𡑟   𥧟 𥧳  𥧺 𨉺 𡪽 𥨖  𥦻 𥨒 𥨗 𥨬  𥤾  𥥨 𥥷 𥩐 𢿑 𥧼 𥨷 𥨱 𥨵 𥩓  𥩠 𥪽 𥪿 𥫍  𥪄  𧫙 𧫘 𨐼 廾 𥫰 竿 𣔼 𥫞 𥫡   𥬇     𣢡 𤯛 𢲹 𣘜