B05038 【轀】 

字號

B05038

正字

【轀】車-10-17

音讀

ㄨㄣ

釋義

見「轀輬」、「轀車」。
※轀輬:
 本為可安臥的車,後用以載喪,遂為喪車的代稱。漢書.
 卷六十八.霍光傳:「載光屍柩以轀輬車,黃屋左纛,發
 材官輕車北軍五校士軍陳至茂陵,以送其葬。」
※轀車:
 喪車。史記.卷六.秦始皇本紀:「會暑,上轀車臭,乃
 詔從官令車載一石鮑魚,以亂其臭。」或作「溫車」。
𣏑  𣏙  𣏒  𣐉 𣒺  𣏖 𣏕  𣏛 𣏳 𣏞  𣘩 𣏡 𣏠  𣓎  𨥋   𣏚  𣏟 𣏋 𣏶 𣐃 㭉   𣐎 𣐋 𣑁   杞  𣐏 𣐒 𣔲 𣐑 𣓄 𣖲  𣐰 𤖱   𢍕 𣗷  𣐻 𣐿    𣚅