A00818 【墾】       

字號

A00818

正字

【墾】土-13-16

音讀

ㄎㄣˇ

釋義

翻土。如:「開墾」、「墾荒」、「墾地」。管子.輕重
 甲:「今君躬犁墾田,耕發草土,得其谷矣。」
  𨙸    𡹋 𡸧  𡼐 𣊽  𠆼 𡶩 𡷇 𡶬 𦊤 𡹤 𨹽  𡵱    𡶓 𡵹 𡶳  𡹺   𡋴 𡍵 𡺲 𡻴 𡼕 𨺮 𨻅  𠩙 𡻍 𡽥 𡵞 𡷅       𡼋 𡶏 𡽈   𡸵  𡷌 𡹔 𨹹