B05450 【鐍】 

字號

B05450

正字

【鐍】金-12-20

音讀

ㄐㄩㄝˊ

釋義

有舌的環。說文解字:「觼,環之有舌者,從角敻聲。
 鐍,觼,或從金、矞。」續漢書志.第三十.輿服志下
 :「紫綬以上,縌綬之間得施玉鐶鐍云。」
 箱篋前上鎖的地方。莊子.胠篋:「將為胠篋探囊發匱
 之盜而為守備,則必攝緘縢,固扃鐍,此世俗之所謂知
 也。」新唐書.卷一○九.王璵傳:「震怒,破鐍入,
 取巫斬廷下。」

」之異體。
 𠆂 𠌺 𣩖 𤸬 𧜸   𧚹 𧟏 𧟗 𣮱 𧛣   𧙏  𧙌 𧙘 𧝘 𧞯  𣅁 𧚝 𧚶 𧙩 𧙷 𧚲  𧘉 𧘊 𧘯 𧚞 𧛲 𧜟 𢂽 𢃆  𧛬 𢒏  𣰐 𧚍 𧙜 𧚒 𧚌  𡠿    𦆪  𡑤 𧝹  𧚳 𥚈 𧚽  𧝽 𧝶 𧜰 𧚱 𧛙 𧜯