A03945 【貴】             

字號

A03945

正字

【貴】貝-05-12

音讀

ㄍㄨㄟˋ

釋義

價錢高。如:「昂貴」。唐.杜甫.歲晏行:「去年米
 貴闕軍食,今年米賤太傷農。」
 地位崇高、優越。如:「貴族」。聊齋志異.卷二.張
 誠:「納以其貴公子,未敢仰視。」
 品質高。如:「高貴」、「華貴」。
 敬辭。如:「貴姓」、「貴國」、「貴寶地」。水滸傳
 .第三回:「望乞恕罪,高抬貴手。」

注重、重視。如:「學貴有恒」、「人貴自立」。漢.
 錯.論貴粟疏:「是故明君貴五谷而賤金玉。」

尊顯的人或地位。如:「權貴」。論語.里仁:「富與
 貴,是人之所欲也;不以其道得之,不處也。」
 貴州省的簡稱。
 姓。如漢代有貴遷。
 𥀁     𣏝   𣚒  𣏽  𠤯      𣂔    𣐈 𣑱     𤖲  𣑭 𣑭  𠥂 𠥬 𣡛    𣐶 𣐷   𣕉    𣓠  𤲽 𣝗  𣒯 𣏅 𣒨