B05534 【陏】

無收錄異體字

字號

B05534

正字

【陏】阜-06-09

音讀

(一)ㄉㄨㄛˋ (二)ㄙㄨㄟˊ

釋義

(一)ㄉㄨㄛˋ
瓜類的果實,或作「蓏」。字匯補.阜部:「陏,易說卦:
『為果蓏。』……陏即墮也。亦為蓏之借字。」史記.卷一
二九.貨殖傳:「果隋蠃蛤,不待賈而足。」裴駰.集解引
徐廣曰:「地理志作蓏。」

(二)ㄙㄨㄟˊ
春秋時國名。改并四聲篇海.阜部引俗字背篇:「陏,國名
。」

」之異體。
忹 𢙌 𤝶  𧆥  𢑪  𤜶 𤝬 𧲲 𩊦  𤟋  𠩘   𢙂 𧳷   𠩜    𧳫    𤜳  𤝌 𤟗 𤠔 𤠔 𧳭  𡈭     𤟌 𤟒  𤝠 𤟩 𤢜 𨊒    𤢪  𤢚  獺 𧴡  𤟜 𤡎 𤣉