B05939 【魡】

無收錄異體字

字號

B05939

正字

【魡】魚-03-14

音讀

(一)ㄉ|ˊ (二)ㄉ|ㄠˋ

釋義

(一)ㄉ|ˊ
系魚。集韻.入聲.錫韻:「魡,系魚也。」

(二)ㄉ|ㄠˋ
同「釣」。
 𧾻 𧾹 𧿀 𧿉 𧿆 𧿅 𨁳 𧿦 𧿯 𧿓 𧿙 𧿔  𧿳   𧿕 𧿝 𧿚 𧿗 𧿷  𧿴 𧿻 𧿽   𤝞 𧿹 𧿵 𨀔  𧿟 𧿠 𧿲 𧿼 𨅝 𨀠 𨀖 𨀘 𨀕 𧻔 𨀧 𨁐 𨀝 𨀬 𨀜 𨀩 𨀮 𨀫 𨀤   𨀨 𨁅 𨁑 𨁌 𨁇 𨁋 𨁏 𨁂 𨁄 𨁍 𨁎 𨁊  𨁁 𢕐 𨁒 𨂟 𨂅  𨁸 𦜏