C00363 

字號

C00363

正字

人-18-20

音讀

(一)ㄔㄜˋ (二)ㄓㄜˊ

釋義

(一)ㄔㄜˋ
心服也。同「懾」。說文解字.人部:「,心服也。」段玉裁.注:「心部『懾』下:『一曰,心服也』,然則二字音義同。」

(二) ㄓㄜˊ
恐懼。同「懾」。玉篇.人部:「,畏也。」廣雅.釋詁:「,懼也。」王念孫.疏證:「《樂記》:『柔氣不懾』,鄭注云:『懾,猶恐懼也。』懾與通,《眾經音義》卷七、卷十二引《廣雅》并作『懾』。」
𥵞 𥷪    𡭝  𩚷  𠧼 𥸫 𥹟 𥻆 𥾄 𥺞 𩱟 𥞹 𥹭   𡩭 𦉿     𩰯 𪏻 𪏹 𪐉   𥼽 𥽻    𢌑 𩞇 𩞁 𪎖 𤲲 𥻎 𥼇 𥼈 𥻰 𨤚  𥽾 𦵩 𨠷 𨣹 𨤇  𥽹 𥣷   𥼥  𢁴 𣫦 𦂞 𦃟 𤓱