A00924 【威】             

字號

A00924

正字

【威】女-06-09

音讀

ㄨㄟ

釋義

尊嚴。如:「威儀」、「威信」、「威嚴」。左傳.僖
 公九年:「天威不違顏咫尺,小白余敢貪天子之命,無
 下拜。」遼史.卷七十四.韓知古傳:「捐棄旗鼓,損
 威辱國。」
 權勢,能壓服別人的力量。如:「發威」、「示威」。
 商君書.去強:「刑生力,力生強,強生威。」隋書.
 卷七十.李密傳:「且經城不拔,何以示威?」
 姓。如清代有威應洪。

震懾。如:「聲威天下」。易經.系辭下:「弧矢之利
 ,以威天下。」
 以聲勢或武力逼迫他人。如:「威脅」、「威嚇」。
 𤴴 𤴺 𤵔 𤵡 𤷼 𤸓 𤸒 𤸔  𩩭 𤸊 𤷽 𤸑 𤹫 𩠾 𤸩 𤸗 𤺇 𤸻 𤷻 𤺀  𤸸 𤸹 𤸷 𤺽 𤸮 𤸴 𤸵 𤵗 𤸱 𤸙 𤸲 𤹛 𤸯 𤸫 𤸳 𤸼 𤸘  𤺚 𤸪 𤸞 𤹞 𤹧 𤹤 𤼆 𤹨 𤹥  𤶊 𤷜 𤸌 𦝴 𤹴 𤻢 𤹩 𤹝 𢋧 𤻗 𤻳 𤼠 𤹡 𤹣 𤹢  𤺌  𤺔 𤺷 𤺗 𤺓 𤺖 𤺆 𤺅 𤺏 𤺩