C02773 無收錄異體字

字號

C02773

正字

山-07-10

音讀

ㄅㄛˊ

釋義

山名。見字匯補山部。
𤽌 𤽊 𤽉  𤽦 𤽥  𤽹 𤽿 𤾈  𤾝 𤾛 𤾥 𤾢  𤾧 𤾴 𤾼 𤾣 𤾫 𤾬 𤾭 𤾳  𤿀 𤾶 𤾉 𤿆 𤿋  𤿕 𤿖 𥅗  𤿙 𠂱  𤿠 𤿫 𤿩 𤿳 𤿵 𤿶 𤿷  𥀈 𤿪 𥀉 𥀃 𥀄 𥀏 𥀇 𥀞 𥀐 𥀗 𥀤 𥀛 𥀖 𥀋 𥀑 𥀜 𥀙 𥀔 𪊙 𥀘 𥀕 𤿹 𥀣 𥀬 𥀫 𥀭 𤿈 𥀰 𥀥 𣀺 𥀺  𥁁 𥁂