C08131 無收錄異體字

字號

C08131

正字

皮-03-08

音讀

ㄏㄨㄢˊ

釋義

見「皾」。

 ※皾
 貯藏箭矢的器具。玉篇.皮部︰「,皾,箭
 器也。」集韻.平聲.桓韻︰「,一曰皾
 矢藏。」
皮膚病;皮膚上長瘤之病。玉篇.皮部︰「,病也。
 」廣韻.平聲.桓韻︰「,皮病。」字匯.皮部︰「
 ,又皮病瘤也。」
𡊯 𡊅 𡍊 𡏰 𡓴 𢍨 𢷥 𢹔 𣀲  𡊸 𡊻 𡎗 𡋫 𡊧 𤱦 𤱳 𨹂 𡋝 𡋨  𡊶  𡋬 𡋪 𡋧  𡋩    𡎹 𡋯 𡍧  𡍤   𡌘 𡋭 𡌯     𡍡 𡌲     𡌩  堍 𡌭  𡒍 𡌪 𡖪 𡌦 𩇭  𡍨 𢾅