A01191 【干】

無收錄異體字

字號

A01191

正字

【干】干-00-03

音讀

(一)ㄍㄢ (二)ㄍㄢˋ (三)ㄏㄢˊ

釋義

(一)ㄍㄢ
武器名。用來阻擋刀箭、護衛身軀的盾牌。書經.牧誓
 :「稱爾戈,比爾干,立爾矛,予其誓。」韓非子.五
 蠹:「乃修教三年,執干戚舞,有苗乃服。」
 見「天干」。
 ※天干:
  甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸為十干,
  是中國古代用來表示次序的符號。與十二地支配合以
  計算時日。
 水畔、岸邊。詩經.魏風.伐檀:「坎坎伐檀兮,置之
 客詩:「豈有文章驚海內,謾勞車馬駐江干。」
 經脫水加工制成的乾燥食品。通「乾」。如:「筍干」
 、「豆腐干」。
 成群有關系的人。紅樓夢.第五十九回:「那婆子深妒
 襲人、晴雯一干人。」
 姓。如晉代有干寶。
 二一四部首之一。

冒犯、觸犯。如:「干犯」。左傳.文公四年:「君辱
 貺之,其敢干大禮以自取戾。」
 求取、營求。論語.為政:「子張學干祿。」公羊傳.
 定公四年:「伍子胥父誅乎楚,挾弓而去楚,以干闔廬
 。」
 強行參預。如:「干涉」、「干政」。清.徐珂.清稗
 類鈔.帝德類.咸豐季年三奸伏誅:「三奸盤結,同干
 大政。」
 相關、有關聯。如:「相干」。水滸傳.第五十二回:
 「莊客李大救主,誤打死人,非干我事。」

」之異體。

(二)ㄍㄢˋ
」之異體。

(三)ㄏㄢˊ
」之異體。
𥧳  𥧺 𨉺 𡪽 𥨖  𥦻 𥨒 𥨗 𥨬  𥤾  𥥨 𥥷 𥩐 𢿑 𥧼 𥨷 𥨱 𥨵 𥩓  𥩠 𥪽 𥪿 𥫍  𥪄  𧫙 𧫘 𨐼 廾 𥫰 竿 𣔼 𥫞 𥫡   𥬇     𣢡 𤯛 𢲹 𣘜 𡬝 𢌭  𠞁 𠞦 𠷽 𢄆  𥳯  𡭩