A01362 【患】        

字號

A01362

正字

【患】心-07-11

音讀

ㄏㄨㄢˋ

釋義

憂慮、擔心。如:「患得患失」。論語.學而:「不患
 人之不己知,患不知人也。」唐.韓愈.贈別元十八協
 律六首之五:「讀書患不多,思義患不明,患足已不學
 ,既學患不行。」
 得、遭逢。如:「患病」﹑「患者」。南朝宋.劉義慶
 .世說新語.言語:「主人問病,曰:『患瘧也。』」

禍害、災難。如:「水患」、「外患」、「禍患」。易經
 .既濟卦.象曰:「水在火上既濟,君子以思患而豫防之
 。」
  𨌇  𨊿   𡔬 𡙚 𡙺 𢀃 𤱱 𨌏  𦥎  𨍀 𨎘 𨎌 𨎐 𨏅 𨏑 𨏡  𥙷 𨊽    𨌷 𨓷  𤐕 𪏕   𨌸   𨍻 𨘪   𨍟 𨎜  𨌖 𨍣 𨎵  輸   𩏓 𣡃 𥗷 𨋚  𨍔  輿