A01362 【患】        

字號

A01362

正字

【患】心-07-11

音讀

ㄏㄨㄢˋ

釋義

憂慮、擔心。如:「患得患失」。論語.學而:「不患
 人之不己知,患不知人也。」唐.韓愈.贈別元十八協
 律六首之五:「讀書患不多,思義患不明,患足已不學
 ,既學患不行。」
 得、遭逢。如:「患病」﹑「患者」。南朝宋.劉義慶
 .世說新語.言語:「主人問病,曰:『患瘧也。』」

禍害、災難。如:「水患」、「外患」、「禍患」。易經
 .既濟卦.象曰:「水在火上既濟,君子以思患而豫防之
 。」
 𢼍   𢫦 𠥯 𢪔  𢪴 𢱰  抱  𢳉      𢺰 𡴬 𢫶 𢮠 𢰛 𢳎 𢴽 𢷎 𢹄 𣬊 𣬓 𨀪  拼 𢂑 𢩮  𢮌 𡲝 𢫾  𡏈 𢮋 𢬸   𢬹  𢮙  𢭋    𤚿 𤚾  𢮖    捐