C16826 

字號

C16826

正字

骨-06-16

音讀

(一)ㄍㄨㄚ (二)ㄏㄨㄚˊ

釋義

(一)ㄍㄨㄚ
骨端也。說文解字︰「,骨端也。」玉篇.骨部︰「
 ,骨端也。」
也。集韻.入聲.末韻︰「,一曰也。」
肩端骨。黃帝素問靈樞經.卷六.師傳︰「五藏六腑,心
 為之主,缺盆為之道,骨有余,以候。」
 清.沈彤.釋骨︰「彤按此骨乃謂缺盆骨兩旁之端,
 即肩端骨也。」

(二)ㄏㄨㄚˊ
見「」。


 所以礙也。見集韻.入聲.黠韻。
𨽃  𨞀     𨠊 𨠆   𨠮  𦢦 𦣑 𨢭 𨣺  𨢫  𠄇  𠋶 𨢀 𨣑 𨣪   𨣳 𨣶  𨢛 𨣋    𥆞 𨢄 𩳺  𨢒 𤖕 𤖙 𨟻 𨡓 𨡰 𨤁     𥼶  𡍴 𨤣 𡍺  𡐨  𨤥