C16941 無收錄異體字

字號

C16941

正字

髟-07-17

音讀

ㄉ|ˊ

釋義

古代婦女的假發或盤成的發髻。元.王實甫.西廂記.第四本.第一折:「云鬟彷佛墜金釵,偏宜髻兒歪。」儒林外史.第三回:「范進的娘子胡氏,家常戴著銀絲髻。」
 𣥀 𧃏  𣤌  𣧕 𣨘  𠹨 𡲂 𣧫 𣨐 𣨖 𠂈 𣦺 𣧢 𣧠   𣧶 𣨈 𦖀 𦭼 𦹡  𣩯 𣧟 𣧾 𣨯 𩔉   殟 𣧁  𣩲 𣧂  𣨑 𣩉   𦢌 𢎦   𠿉 𣪠  𥵓 𥶵 𥸃 𥸋 𥼹     𣭁 𣭞  𣭡 𣭟 𨾷 𣭜 𣭳