A01381 【惑】      

字號

A01381

正字

【惑】心-08-12

音讀

ㄏㄨㄛˋ

釋義

迷亂、欺騙。如:「蠱惑」、「誘惑」、「妖言惑眾」
 。三國志.卷八.魏書.張魯傳:「造作道書以惑百姓
 ,從受道者出五斗米,故世號米賊。」
 奇怪、懷疑。如:「疑惑」。論語.為政:「三十而立
 ,四十而不惑,五十而知天命。」太平廣記.卷四八八
 .鶯鶯傳:「求之,則終不復鼓矣,以是愈惑之。」

疑難。唐.韓愈.師說:「師者,所以傳道、授業、解惑
 也。」
     𣪲 𣪻 𣫞 𣫩 𣫫 𦦹 𨖐 𨗩 𨰒 𪚆  𠑷 𠑻 𠑿 𠔊 𠤐 𡕣  𨱗   𣟴    𨳓 𨳲 𨳰 𨵰   𥹿   𨴂 開 𨴔 𨵑 𨵹 𨶷    𨳡 𨳢 𨳿         𧢅  𨴫 𨵀 𨵁  𨴿