B05199 【鄦】 

字號

B05199

正字

【鄦】邑-12-15

音讀

ㄒㄩˇ

釋義

國名。即許國,為周初所分封的諸侯國。故址約在今河南
 省許昌縣東。說文解字.鄦字.段玉裁.注:「鄦、許古
 今字,……今河南許州州東三十里,有故許昌城。」
 𥦾 𠂨 𡇪 𡑛 𡑣 𡻋 𢷈 𥧊  𥦠  𡑟   𥧟 𥧳  𥧺 𨉺 𡪽 𥨖  𥦻 𥨒 𥨗 𥨬  𥤾  𥥨 𥥷 𥩐 𢿑 𥧼 𥨷 𥨱 𥨵 𥩓  𥩠 𥪽 𥪿 𥫍  𥪄  𧫙 𧫘 𨐼 廾 𥫰 竿 𣔼 𥫞 𥫡   𥬇     𣢡