A01473 【我】                         

字號

A01473

正字

【我】戈-03-07

音讀

(一)(語音)ㄨㄛˇ (二)(讀音)ㄜˇ

釋義

(一)(語音)ㄨㄛˇ
自稱。易經.中孚卦.九二:「我有好爵,吾與爾靡之
 。」詩經.小雅.采薇:「昔我往矣,楊柳依依;今我
 來思,雨雪霏霏。」
 自稱己方。左傳.莊公十年:「春,齊師伐我。」漢書
 .卷五十四.李廣傳:「我軍雖煩擾,虜亦不得犯我。
 」

表示親切之意的語詞。論語.述而:「述而不作,信而好
 古,竊比於我老彭。」漢.曹操.步出夏門行:「經過至
 我碣石,心惆悵我東海。」

私心、私意。如:「大公無我」。論語.子罕:「毋意
 ,毋必,毋固,毋我。」
 姓。如戰國時有我子。

(二)(讀音)ㄜˇ
(一)之讀音。
 𢤏 𧮒   𡅡   𠾋 𠿘 𡁫 𠴵 𠹏  𠾖 𡄛 𦈯   𠻔   𣤡      𡄶 𪖣 𪖮 𪖰  𡩉 𡪥     𡃫 𡅔 𡅝 𡅮 𡆉 𠻘  𠲷   𠾯 𠽸  𩫳  𠾁 𡂞  𢑿 𣡦 𧛦