A01787 【春】                 

字號

A01787

正字

【春】日-05-09

音讀

ㄔㄨㄣ

釋義

四季之首。自立春至立夏間,陰歷是正月、二月、三月
 ,陽歷是三月、四月、五月。
 年、歲。文選.曹植.雜詩六首之三:「自期三年歸,
 今已歷九春。」
 生機。如:「妙手回春」。
 男女間相慕悅的情感。如:「思春」。詩經.召南.野
 有死:「有女懷春,吉士誘之。」
 春色、喜色。南朝宋.陸凱.贈范曄詩:「江南無所有
 ,聊贈一枝春。」
 東方。文選.顏延之.車駕幸京口三月三日侍游曲阿後
 湖作詩:「春方動辰駕,望幸傾五州。」

春日的。如:「春風」、「春雷」。
𦳐 𦴊 𦳮 𦳚 𦳥 𦳈 𦳢 𦴍 𦳩 𧅲 𦳟 𦬿 𦰵 𦳬 𦳗 𦱓  𦵬 𦳣 𦴀 𦳫 𦰻 𦳽 𦴏  𦳞  𧄢 𦴭 𦳾  𦳄 𦳡 𦳹 𦯏   𦳴 𦸉 𦷻  𦬷 𦭄 𦷳 𦵯 𦵿 𦶍 𦶋 𦷷 𦶩 𦷴 𦶚 𦶌 𦸔 𦶕 𦵾 𦵷 𦾼  𦵱 𦵫 𦵫 𦷽 𦵸 𦶈 𦶇 𥧢  𦵪 𦶅 𦶙 𣘇 𦶂