A02247 【淄】             

字號

A02247

正字

【淄】水-08-11

音讀

釋義

見「淄水」。
 ※淄水:
 河川名。源出山東省萊蕪縣,東北流,匯為清水泊,由
 淄河口入海。

染黑、玷污。史記.卷四十七.孔子世家:「不曰堅乎,
 磨而不磷;不曰白乎,涅而不淄。」
 𢱀  𢮔   𢰎    𢸰 𢳒  𢾼    𢫧 𢬞 𢬆 𢮢  𢮒 𢱸  𢯯 𢲽  𢷘 𢺦  𢴀 𢳔     𢮨 𢰁 𢰋 𧽢   𠬪 𢶏 𢸂 𢿖 𢷾 𢶎  𢷶  𢴱    𢵃 𢷝 㧿 𢰑