A03090 【紋】  

字號

A03090

正字

【紋】糸-04-10

音讀

ㄨㄣˊ

釋義

錦繡上的文采。唐.李商隱.戊辰會靜中出貽同志二十
 韻:「飄颻被青霓,婀娜佩紫紋。」
 物體呈現如線條的痕紋。如:「水紋」、「指紋」、「
 皺紋」。唐.李商隱.促漏詩:「南塘漸暖蒲堪結,兩
 兩鴛鴦護水紋。」聊齋志異.卷八.崔猛:「針刺其臂
 ,作十字紋,朱涂之,俾勿滅。」

刺染花紋圖案。如:「紋身」。
𩁘 𩁢 𩁣 𩁩 𩁬 𩁲 𪄿 𪇼 𠕒 𠕘 𠕲 𡷎 𩁼   𦤆 𤳳 𤳹 𤴌 𤴐 𤴑 𩂩 𩄣 𩇓 𩂵 𩂬 𩃓 𩃿 𩅏 𩅎  𩄉 𩅒 𩅟 𩆗 𩇌 𡈍 𤅫 𥥋 𩃞 𩅶 𩆖 𦓔 𩂉   𨖝 𨗒 𩃀 𩄫 𩆆 𩆉 𩇒         𩅬 𣍸 𧈉 𧟲 𧟳 𩄤 𥗲   𩄄