B00007 【丰】    

字號

B00007

正字

【豐】|-03-04

音讀

(一)ㄈㄥ (二)ㄐ|ㄝˋ

釋義

(一)ㄈㄥ
草木茂盛的樣子。說文解字:「豐,艸盛豐豐也。」
 容貌美好或豐滿的樣子。詩經.鄭風.豐:「子之豐兮
 ,俟我乎巷兮。」

神態、風韻。通「風」。如:「豐姿」、「豐采」、「
 豐儀」。
 詩經鄭風的篇名。共四章。根據詩序:「豐,刺亂也。
 」或亦指女子初不欲嫁其人,既乃悔而從之之詩。首章
 三句為:「子之豐兮,俟我乎巷兮;悔予不送兮。」子
 ,指其未婚夫。豐,儀態豐滿也,指面貌言。巷,門外
 。

」之異體。

(二)ㄐ|ㄝˋ
」之異體。
𠷁 𠷇 𠹂 𠷄 𠶲 𠸻  𠶾   𠷋  𠷀 𠷑  𠸳 𠷉 𨔗  𠷾 𠷙 𠷚 𠸭 𠷍 𠶸 𠷂 𠷊 𠷈 𠻜 𠸲 𠷒 𠸱 𠷓 𠸮  𠷞 𠹁  𠹋 𠹔 𠻐  𠸹 𠹤 𠽢 𪙍 𪚂 𪚈 𠹆 𠹦 𠹖 𠹃 𧪪 𠹊 𠹘 𠹥 𠹚 𠹕 𠹐 𠹌 嗂 𠿌 𠴾 𠻍 𠹑 𠹇 𧪫 𠹓 𠹢 𠻌 𠕩 𠻪