B00932 【幄】    

字號

B00932

正字

【幄】巾-09-12

音讀

ㄨㄛˋ

釋義

帳幕。史記.卷三十二.齊太公世家:「子我在幄,出迎
 之,遂入,閉門。」資治通監.卷一九八.唐紀十四.太
 宗貞觀十九年:「上臨水設幄受其降,仍賜之食,八十以
 上賜帛有差。」
  𨀨 𨁅 𨁑 𨁌 𨁇 𨁋 𨁏 𨁂 𨁄 𨁍 𨁎 𨁊  𨁁 𢕐 𨁒 𨂟 𨂅  𨁸 𦜏 𨀞 𨂇 𨁹  𨅐 𨖴 𨁶  𨂀 𨁷 𨂁 𨁆 𨁽 𨁺  𨆁 𨂜 𨂑 𨁉 𨂃 𨂄  𨂱  𨂡 𨂭 𣥽 𨂲 𨂿 𨅆   𨂦 踿 𨂴 𨂸 𨂯 𨂣 𨂢 𨂞 𨃕 𨃗 𨃿 𨃙 𨃣  𨒆 𨃚 𨅞 𨃓