B01533 【昡】  

字號

B01533

正字

【昡】日-05-09

音讀

ㄒㄩㄢˋ

釋義

日光。集韻.去聲.霰韻:「昡,日光。」

光彩耀眼。漢.陸賈.新語.至德:「刻桷丹楹,昡曜靡
 麗。」

迷惑、欺惑。楚辭.屈原.離騷:「世幽昧以昡曜兮,孰
 云察余之善惡。」
𩞂 𩞣 𥁚 𥁶 𩝬 𩝾 𩞥 𩟌 𩟪 𦔱 𩠲    𩢐 𩢵  𩢓  𩡲  𩡰 𩢈 駂 𩣎 𩡳 𩢏  𤝙  𩣚     𩢠 𩦽  𩤭  𩣛 𩣂  𤙡 𤛫 𩥍    𩤨 𩤿  𩢺  駾 𪊸