B01818 【槤】

無收錄異體字

字號

B01818

正字

【槤】木-11-15

音讀

ㄌ|ㄢˊ

釋義

古代祭祀中盛黍稷的禮器。說文解字:「槤,胡槤也。
 」亦作「璉」。
 一種生於我國南方,形似枇杷的樹木。玉篇.木部:「
 槤,木名。」
 關門的橫木。即門閂。玉篇.木部:「槤,橫關木也。
 」
 𡒣  𡑦      𥑲  𡓙  𡒰 𡓔 𡒋     𧯛 𠁕 𠆊 𡆵 𡈋 𡔶 𥂇 𥂷   𠰞 𡕨    𡗒  𡘐 𥸸 𨾗  𡙨 𠁗 𡚤 𧹈     𡛍 𡞩 𡤀 𪔈  𡛐