B03039 【祊】        

字號

B03039

正字

【祊】示-04-09

音讀

ㄅㄥ

釋義

門內旁邊設祭處。詩經.小雅.楚茨:「祝祭于祊,祀
 事孔明。」
 正祭次日,祭先祖於廟門內之旁稱為「祊」。禮記.禮
 器:「設祭于堂,為祊乎外。」鄭玄.注:「祊祭,明
 日之繹祭也。謂之祊者,於廟門之旁,因名焉。」
 地名。春秋時魯邑。在今山東省費縣東南。
𧏓 𧎰 𧔡 𧖏 𧏌 𧎭 𧏇 𧎱 𧏊 𧎹 𧍱 𧐴 𧑲 𧑙  𧐙 𧐍 𧐇 𧕈 𧐖 𧏺  𧐔  𧐶 𧏻 𧐞 𧎲 𧐟 𧐎 𧐱 𧑀 𧑳 𧐗 𧐈 𧐓 𧑌 𧑗 𧒫 𧑚  𧕎 𧑒 𧑐 𧑔 𧑡 𧑜 𧑅 𧑊 𧑋 𧑑 𧑍 𧑫 𧓼 𧉷 𧒁 𧒑 𧎽 𧑦 𧑝 𧑧 𧑖 𧒈 𧑤 𧑉 𧑎 𧔁 𧕢 𧒽 𧒜 𧓞 𧔽 𧒗 𧒖