B03315 【糈】        

字號

B03315

正字

【糈】米-09-15

音讀

ㄒㄩˇ

釋義

糧食。說文解字:「糈,糧也。」如:「餉糈」。史記
 .卷一二九.貨殖傳:「醫方諸食技術之人,焦神極能
 ,為重糈也。」
 祭祀神的精米。楚辭.屈原.離騷:「巫咸將夕降兮,
 懷椒糈而要之。」史記.卷一二七.日者傳:「夫卜而
 有不審,不見奪糈。」司馬貞.索隱:「糈者,卜求神
 之米也。」
        𨫓 𨭓 𨮯     𤎧  𨮚 𨮾  𨰲   𧥍 𨮄 𨯄  𡤤 𨰤   𨷲     𣪲 𣪻 𣫞 𣫩 𣫫 𦦹 𨖐 𨗩 𨰒 𪚆  𠑷 𠑻 𠑿 𠔊 𠤐 𡕣  𨱗   𣟴    𨳓 𨳲 𨳰 𨵰