B04488 【袧】   

字號

B04488

正字

【袧】衣-05-11

音讀

ㄍㄡ

釋義

古代一種兩側有縐摺的喪服。玉篇.衣部:「袧,喪服。
 」儀禮.喪服:「凡衰,外削幅,裳,內削幅,幅三袧。
 」鄭玄.注:「袧者,謂辟兩側,空中央也。」
  𥏵 𦞧 𤵨 𤶌 𤶟 𤸃 𤸂 𤺁 𤹶 𤻯 𤻺 𦢝  𤶷 𤺨  𠌳   𤻲   𣨸  𤻹 𤼚          𤼩 𤼪 𤼷 𤼼 𧰍  𤼲 𧬋 𤼽 𦣺 𦣻 𣅖  𤾠 𣅜 𤽙 𤽚 𤽧 𦤃 𦤍 𦤐  𣎣 𥅟