B04844 【赸】

無收錄異體字

字號

B04844

正字

【赸】走-03-10

音讀

ㄕㄢˋ

釋義

跳躍。清.洪昇.長生殿.第十七出:「馬蹄兒潑剌剌
 旋風赸。」徐朔方.注:「赸,跳躍。」
 離開、散去。元.王實甫.西廂記.第三本.第二折:
 「你也赸,我也赸;請先生休訕,早尋個酒闌人散。」
 𧤇 𧤈 𧤘 𧤏 𧥄 𧤖 𧤐 𧤗 𧤬 𧤑 𧤛 𧤮 𧤣 𧤠 𧤟 𧤧 𧤫 𧤲 𧤶 𧢿 𧣘 𧤔 𧤽 𧤻 𧤦  𧥈 𧥓 𧥗 𧥙 𧥚 𧥛 𧥜 𧦛 𧥰 𧦯 𧥦 𧥣 𧥭  𧥹 𧧽 𧥼  𧥪  𧥯 𧦀 𧥵  𧥸 𧥴   𧦗 𧦇 𧦧 𧦭 𧪁   𧦮   𧦤 𧦞 𧧟    𧦟