B05322 【鈶】

無收錄異體字

字號

B05322

正字

【鈶】金-05-13

音讀

(一)ㄊㄞˊ (二)|ˊ (三)ㄘˊ

釋義

(一)ㄊㄞˊ
化學元素。「鉈」之舊譯。

(二)|ˊ
耒端。同「」。說文解字:「,耒端也。鈶,或從金
 。」段玉裁.注:「以其木也,故從木;以其屬於金也,
 故亦從金。」
矛屬。集韻.上聲.止韻:「鈶,矛屬。」龍龕手監.金
 部:「鈶,鋌也。」

」之異體。

(三)ㄘˊ
」之異體。
𧃏  𣤌  𣧕 𣨘  𠹨 𡲂 𣧫 𣨐 𣨖 𠂈 𣦺 𣧢 𣧠   𣧶 𣨈 𦖀 𦭼 𦹡  𣩯 𣧟 𣧾 𣨯 𩔉   殟 𣧁  𣩲 𣧂  𣨑 𣩉   𦢌 𢎦   𠿉 𣪠  𥵓 𥶵 𥸃 𥸋 𥼹     𣭁 𣭞  𣭡 𣭟 𨾷 𣭜 𣭳