B05412 【鎒】    

字號

B05412

正字

【鎒】金-10-18

音讀

ㄋㄡˋ

釋義

田器,通「」、「耨」。說文解字:「,薅器也。鎒
 ,或從金。」段玉裁.注:「從木者主柄,從金者主刃。
 」莊子.外物:「春雨日時,草木怒生,銚鎒於是乎始修
 。」
除草。玉篇.金部:「鎒,除草也。」淮南子.說山:「
 治國者若鎒田,去害苗者而已。」

」之異體。
𪇼 𠕒 𠕘 𠕲 𡷎 𩁼   𦤆 𤳳 𤳹 𤴌 𤴐 𤴑 𩂩 𩄣 𩇓 𩂵 𩂬 𩃓 𩃿 𩅏 𩅎  𩄉 𩅒 𩅟 𩆗 𩇌 𡈍 𤅫 𥥋 𩃞 𩅶 𩆖 𦓔 𩂉   𨖝 𨗒 𩃀 𩄫 𩆆 𩆉 𩇒         𩅬 𣍸 𧈉 𧟲 𧟳 𩄤 𥗲   𩄄  𩆲  𠳄