A01646 【搶】       

字號

A01646

正字

【搶】手-10-13

音讀

(一)ㄑ|ㄤˇ (二)ㄑ|ㄤ (三)ㄔㄨㄤˇ

釋義

(一)ㄑ|ㄤˇ
奪取。如:「搶劫」、「搶錢」。老殘游記.第四回:
 「那強盜竟在府城里面搶了一家子。」
 皮膚受擦傷。如:「不小心搶破了一塊皮。」
 刮磨刀剪的刃端,使其鋒利。如:「剪子新搶過,快多
 了!」

爭先的、趕緊的。如:「搶購」、「搶修」、「搶著說話
 」。京本通俗小說.錯斬崔寧:「劉官人不舍,搶出門來
 。」

(二)ㄑ|ㄤ
碰撞、觸碰。如:「呼天搶地」。戰國策.魏策四:「
 布衣之怒亦免冠徒跣,以頭搶地。」
 迎、逆。元.李文蔚.燕青博魚.楔子:「則我這白氈
 帽半搶風。」
 推、拉。元.李文蔚.燕青博魚.楔子:「小僂羅!將
 燕青搶出去。」警世通言.卷九.李謫仙醉草嚇蠻書:
 「喝令將李白推搶出去。」

(三)ㄔㄨㄤˇ
(二)之又音。
  𪂂   𩀜 𩾤 𩾥 𩿆 𩾻 𩾲 𪆸 𩿮 𪄞 𩀹 𪈪 𪅳 䳭 𪃹 𩀞 𩀗 𪁦  𨾔  𪁢 𩀬 𪅟   𪅡  𩀭 𪁧 𩀮 𪈜 𩀩  𩀥   𪁊 𪁻 𪀸 𪀦 𪅍 𪆵  𪂣 𪄼 𪆝 𪆃 𪈷   𩀽 𪂸 𪄑 𪆭 𨙧 𪁀 𪈄