A01644 【搔】                  

字號

A01644

正字

【搔】手-10-13

音讀

ㄙㄠ

釋義

以指甲或器物輕輕抓括。如:「搔癢」、「搔爬」。唐
 .杜甫.春望詩:「白頭搔更短,渾欲不勝簪。」
 擾亂、騷動。通「騷」。淮南子.兵略:「貪昧饕餮之
 人,殘賊天下,萬人搔動。」
 𨞯 𨟁    𨞎 𨞖 𨟘 𨟮 𨟯   𨞂 𨟎  𨜥 𨟫   𨠑 𨡪 𨠁  𨟹     𩛝 𨢬  𨟷   𧖺 𨡍 𨠂 𨠀 𨡷 𨡠 𨢺 𨠏  𨡅 𥂧 𧅽 𧆗 𨡝   𦟴 𨠕   𨣓 𨤅 𩱗 𨣃  𨤌  𨡩