B05457 【鐖】

無收錄異體字

字號

B05457

正字

【鐖】金-12-20

音讀

ㄐ|

釋義

鉤上的倒刺。廣韻.平聲.微韻:「鐖,鉤逆鋩。淮南子
 :『無鐖之鉤,不可以得魚。』」
機栝。淮南子.齊俗:「若夫工匠之為連鐖運開。」高誘
 .注:「連鐖,鐖發也;運開,相通也。」
大鐮刀。集韻.平聲.微韻:「鐖,大鐮。」史記.卷一
 一八.淮南衡山王傳:「非直適戍之眾,鐖鑿棘衿也。」
 𤴓      𠦃 卉  𦴬  𠥾 𨒳  𠦢   𠤚 𠤟 𠤞 𢂚 𢂦 𤰞 卑 𡮁 𢌿  博 𩫯 𠁢 𠁡   𤌻  𠨍  𤕰 𦕔 𩇧 𩇦 𩇨 𠨬 𠂬  𠘄  𡴲 𡴸 即   𡖉 𤓲 𠨟 𢎚 𢎥 𨤖 𩁫    𨜧