B05867 【骫】   

字號

B05867

正字

【骫】骨-03-13

音讀

ㄨㄟˇ

釋義

骨頭彎曲的樣子。玉篇.骨部:「骫,骨曲也。」

枉曲、委曲。呂氏春秋.孝行覽.必己:「尊則虧,直
 則骫,合則離。」漢書.卷四十四.淮南厲王劉長傳:
 「皇帝骫天下正法而許大王,甚厚。」
 聚集。漢.揚雄.太玄經.卷五.積:「測曰小人積非
 ,禍所骫也。」
    𨥍 𨥢 𨥲 𨧎   𨥧 𨧴 𨩵 𨬄    𨥐    鋘     鋗  𨫏      𨯢