C01619 【坉】 

字號

C01619

正字

【坉】土-04-07

音讀

ㄊㄨㄣˊ

釋義

速。見龍龕手監土部。
用草裹土筑城及填水。見龍龕手監土部。
水阻塞不通。玉篇土部:「坉,水不通,不可別
 流。」
田隴。集韻平聲痕韻:「坉,一曰田隴。」
𠱩 𠱭 𠱰 𠁈  𠰛 𢍎 𠷕  𪛑 𪛐 𠞍 𠯳   𦝮 吸  𠵷 𦧊    𠲎 𤝜          𠲳 𣢘  𠷅    𠿙 𡂘 𠰗 𢧶 𧦝  𠲐 𠶩 𠽿   𤧗  𠽬 𠄗 𠣘 周 𠱬 𠷆 𠋒 𠧨 𠸀