C04730 

字號

C04730

正字

斗-19-23

音讀

ㄐㄩㄢˋ

釋義

舀酒之器。說文解字:「,酒也。」段玉裁.注:「今賣酒家汲酒於甕中之器,名曰酒端。傾入於而注於酒瓶,是其物也。」
抒。見玉篇.斗部。
量。見玉篇.斗部。
 𨛃 𨛄 𨜈 𨝮 𠴿 𨝣  𨞁 𨞧 𨽃  𨞀     𨠊 𨠆   𨠮  𦢦 𦣑 𨢭 𨣺  𨢫  𠄇  𠋶 𨢀 𨣑 𨣪   𨣳 𨣶  𨢛 𨣋    𥆞 𨢄 𩳺  𨢒 𤖕 𤖙 𨟻 𨡓 𨡰 𨤁