B02824 【皞】     

字號

B02824

正字

【皞】白-10-15

音讀

ㄏㄠˋ

釋義

潔白光亮。說文解字:「皞,皓旰也。」段玉裁.注:
 「皓旰,謂絜白光明之貌。」宋.楊澤民.四園竹.殘
 霞殿雨詞:「殘霞殿雨,皞氣入窗扉。」
 心胸舒暢。孟子.盡心上:「王者之民,皞皞如也。」
 明.余繼登.典故紀聞.卷二:「使民安田里,足衣食
 ,熙熙皞皞而不自知。」
 𤡲 𤡥 𤡦 𤡱 𤡮 𤢅 𤠬 𤢃  𤡺 𤡴 𤡿 𤢏 𤢒 𤢐 𤢗 𤢣 𤢎 𤟨 𤢊 𤣜 𤢘 𧴐   𤢨 𤢦 𤢶 𤢺 𤢵 𤣃 𤣈 𤣅 𤣎 𧲘 𤢷 𤣑 𤣘 𤣟 𤣠 𤣩     𤣰 𤣸 𤣯 𤣹   𤣻 𤣼  𤤑 𤤲       𤤱 𤤐  𤦯