C10135 無收錄異體字

字號

C10135

正字

米-14-20

音讀

(一)ㄉㄠˋ (二)ㄔㄡˊ

釋義

(一)ㄉㄠˋ
覆。玉篇.米部:「覆也。」四聲篇海.米
 部:「,覆也。」
黏。廣韻.去聲.號韻:「,黏也。」

(二)ㄔㄡˊ
稠粥。集韻.去聲.號韻:「,厚鬻。」字匯.米部:「,厚粥。」
 𧒼  𧏝 𧓉 𧖊     𧓡      𧒣 𧕏 𧐀 𧖗 𧖒 𧔈 𧏽   𧓈 𧓬 𩽨  𧑏  𧓷 𧕾 𧖀 𥁃 𧖭 𧖯 𦤊 𧖩  𧖷 𧗗  𧗚 𧗙 𧗡 𧗳 𧗹    𧘎 𧘚 𧛖   𧙨